Välkommen

Detta är Lovisanejdens släkforskares hemsida, men här kan Ni också hitta annat av intresse än bara släkt-forskningsmaterial. Denna hemsidas fokus kommer främst att ligga på lokal- och personhistoria.

Alla föreningsmedlemmar är välkomna att bidra med artiklar till hemsidan, men också utomstående får gärna delta i skapandet av material. Vi tar också emot bilder från tillställningar angående släktforskning, men också allt som har med gångna tider att göra.

  Aktuellt!

Vårutfärd på kommande...

Utfärden görs ihop med Borgå släktforskare, och närmare information kommer då alla detaljerna är fastslagna.

Senaste i bloggen:

Stadsfiskalen Jarl Ruth
Blogg öppnad