Välkommen

Detta är Lovisanejdens släkforskares hemsida, men här kan Ni också hitta annat av intresse än bara släkt-forskningsmaterial. Denna hemsidas fokus kommer främst att ligga på lokal- och personhistoria.

Alla föreningsmedlemmar är välkomna att bidra med artiklar till hemsidan, men också utomstående får gärna delta i skapandet av material. Vi tar också emot bilder från tillställningar angående släktforskning, men också allt som har med gångna tider att göra.

  Aktuellt!

Senaste i bloggen:

Stadsfiskalen Jarl Ruth
Blogg öppnad