Ekudden våren 2013

Varje vår arrangeras en "gamla tiders"-dag, där det kommer personer utklädda i tidsenlig utstyrsel från inte endast lovisanejden utan också längre ifrån. Hoppeligen kommer evenemanget att bli större de kommande åren, och att det kommer en större publik.