Postbacken

Postbacken i Illby, Borgå är ett frilufts hembygdsmuseum, som återspelgar hur de fattigare människorna bodde under 1800-talet. På backen finns en mängd gamla backstugusittarstugor.

Postbacken är värt ett besök för att bildligen påminna oss om hur en del av befolkningen bodde tidigare. När befolkningsmängden började öka drastiskt under 1800-talet blev det fler och fler sk. obesuttna, sådana som inte ägde jord. Medan de besuttna blev förmögnare tack vare bl.a. industrialismen och nya modernare metoder att bruka jorden, blev den obesuttna delen av befolkningen allt fattigare. De fick klara sig genom att utföra olika enklare jobb åt bond- och herrgårdarna, eller bli hantverkare samt leva och bo i ytterst små och enkla stugor.