Årsmöte

18:30 / LG
Årsmöte med stadgeenliga ärenden.

Föredrag med Marianne Green om Kråkö-släkter.

Tillbaka