Månadsmöte

18:30 / LG
Månadsmöte

Johan Schalin håller föredrag om "Ortnamn, språk och forna segelleder", baserat på hans doktorsavhandling.

Tillbaka