Allmänt om föreningen

Föreningens namn är Lovisanejdens släktforskare, dess hemort är Lovisa och språk är svenska.

Föreningens ändamål är att sammanföra släktforskre för att främja släktforskning såsom hobby och höja dess nivå i Lovis med omnejd. I detta syfte ordnar föreningen medlemsmöten med föredrag och rådgivning i genealogiska eller därmed besläktade kulturella ämnen. Föreningen gör även studieresor och exkursioner.

Föreningen är medlem i Genealogiska Samfundet i Finland, och får därmed samfundets publikation Genos som förvaras i föreningens släktforskarrum på stadsbiblioteket.