Medlemsansökan

Föreningen tar gärna emot nya medlemmar, alla som är intresserade av släkt- och/eller bygdeforskning är hjärtligt välkomna med i vår förening. Vi har intressanta föredrag på våra månadsmöten och vi ordnar också exkursioner för medlemmarna.

I formuläret nedan bör födelsedatumet skrivas i formen dd.mm.åååå (med inledande nollor, om så behövs, t.ex. 03.09.1900). Specialintresen är intresseområden ytterom släkt- och bygdeforskning.

Medlemsansökningarna behandlas på styrelsemöte och utslaget meddelas den ansökande därefter.

Medlemsavgiften för år 2017 är 20 €.
Den årliga medlemsavgiftens storlek bestäms på föreningens årsmöte som hålls i Mars månad.