Släktforskarrummet

Föreningen har ett släktforskarrum på stadsbiblioteket. Släktforskarrummet är öppet för allmänheten, även icke föreningsmedlemmar.

Reservation av släktforskarrummet sker via bibliotekets utlåningsdisk. Kom ihåg att också skriva in din närvaro i häftet i släktforskarrummet, det är enda sättet föreniningen kan följa med hur mycket rummet och apparaterna används.

I rummet finns det läsapparater för mikrokort och mikrofilmrulle. Därtill finns där också dator med internetuppkoppling till förfogande. I rummet finns också publikationer av släktforskningsföreningar (t.ex. Genos).

Föteckning över mikrokort följer nedanom bilderna.

Mikrokort

Lovisa 
Register 1750-1899
Kommunionböcker 1750-1899
Barnböcker 1750-1899
Döpta 1726-1908
-- " -- i främmande församlingar 1844-1908
Döda 1733-1906
Skriftskola 1845-1885
Förelysta 1750-1906
Vigda 1728-1907
In- & utflyttade 1843-1908
Frånvarande 1844-1901
Svartholm församling

1799-1847

  
Lappträsk 
Kommunionböcker 1732-1899
Barnböcker 1751-1890
Födda 1691-1908
Döda 1691-1907
Vigda 1691-1903
In- & utflyttade 1866-1901
  
Liljendal 
Kommunionböcker 1794-1899
Barnböcker 1794-1899
Födda 1794-1906
Döda 1794-1896
Förelysta 1885-1902
Vigda 1794-1848
In- & utflyttade 1870-1902
I Ryssland varande 1881-1909
  
Pernå 
Kommunionböcker 1743-1899
Barnböcker 1743-1899
Födda 1736-1908
Döda 1736-1908
Vigda 1736-1792
Inflyttade 1875-1899
Utflyttade 1860-1910
Forsby  
Kommunionböcker 1761-1841
Barnböcker 1748-1836
Födda, vigda, döda 1755-1826
  
Pyttis 
Kommunionböcker 1743-1899
Barnböcker 1800-1899
Födda 1851-1909
Döda 1824-1907
Vigda 1842-1890
In- & utflyttade 1811-1907
   
Strömfors 
Kommunionböcker 1745-1899
Barnböcker 1754-1889
Födda 1847-1908
Döda 1847-1908
Skriftskola 1890-1909
Förelysta 1870-1901
Vigda 1805-1909
In- & utflyttade 1870-1910
   
Borgå landskommun 
Kommunionböcker 1859-1899
Födda 1861-1909