Lappträsk

Harsböle by

Harsböle by i det sydligaste Lappträsk. Eftersom byn nästan helt och hållet varit utan adel och ståndspersoner är byns historia en riktig allmogehistoria. Här kan man se hur bondeallmogen genom ett idoget och plikttroget slitande kunde stiga från hårda tider till glansperioder. Adeln och ståndspersoner har inte ensamrätt på den gemensamma historian.

Läs mer...