Lokalhistoria

Välj socken/stad från listan till höger.

Senare kommer det mera innehållsgrupper att välja bland.

Du också söka med valfria sökord bland artiklarna om lokalhistoria.

De 5 senaste artiklarna

Lovisa stad - en kort historik

En kort historik om grundandet av staden Degerby, och en aning om stadens bebyggelse efter branden 1855.

Läs mer...

Tjusterby säteri 1400-1600

Tjusterby säteri är ett av de äldsta gods i våra trakter. Det är också en av få gods där det i Finland funnits högadel under slutet av medeltiden. Tjusterby säteri i Pernå hade år 1555 konung Gustav I Eriksson (Vasa) som gäst, när han var på väg västerut på sin resa till Viborg, då var det Tönne Olofsson (Wildeman) och Brita Henriksdotter (Risbit) som agerade värdpar.

Läs mer...

Harsböle by

Harsböle by i det sydligaste Lappträsk. Eftersom byn nästan helt och hållet varit utan adel och ståndspersoner är byns historia en riktig allmogehistoria. Här kan man se hur bondeallmogen genom ett idoget och plikttroget slitande kunde stiga från hårda tider till glansperioder. Adeln och ståndspersoner har inte ensamrätt på den gemensamma historian.

Läs mer...