Lokalhistoriska arkivet i Kuggom

Det lokalhistoriska arkivet för vår nejd finns inhyst i Kuggom folkhögskolas källarvåning. Arkivet grundades 1987 av Folkhögskolan och Nylands svenska hembygds- och museiförbund. Eldsjälarna för detta projekt var rektor Bengt Nybondas och som förbundets representant Helge Rosas. Bengt och Helge är båda hemma från Lappträsk, Harsböle respektive Bäckby.

Vid grundandet av arkivet fick förbundet ihopsamlat ett stort parti företag och föreningar som understödde uppförandet av arkivet. Också Kulturfoneden, Undervisningsministeriet, Oskar Öflunds stiftelse och Svenska Folkskolans Vänner var med och understödde verksamheten.

För släktforskare kan arkivet vara en källa till mera material angående personer i släktträdet, då arkivets material innefattar ett brett sortiment. I arkivet finns flera lokala föreningars samlade material och därtill också så gott som alla nummer av tidningen Östra Nyland.