Att släktforska i och om östra Nyland

Släktforskning i östra Nyland fungerar i stort sett lika som i övriga Finland. Om man vill komma snabbt på spåren efter sina förfäder bör man ha eller få uppgifter om anfädrar födda under 1800-talet. Dessa uppgifter kan med fördel frågas av levande äldre släktingar som kanske vet och har dessa uppgifter, eller möjligtvis från gravstenar. I annat fall bör man vända sig till församlingen som kan hjälpa med detta, men märk att församlingarna i dag oftast vill ha en liten ersättning för detta arbete.

Däremot, om man vet att en person gått i skola i Lovisa under tiden 1874-1989, kan uppgifter också hittas i matrikeln över skolorna i Lovisa, "Det svenska läroverket i Lovisa" av f.d. rektor Stig Andersson. Boken finns tillgänglig på exempelvis Lovisa bibliotek.

I Lovisa bibliotek har släktforskarföreningen i Lovisa ett eget forskarrum, där alla gratis kan söka uppgifter bland de mikrokort som finns tillgängliga där. Märkväl att man bör reservera forskarrummet i förhand vid infodisken i biblioteket.

I biblioteket finns också en hel del lokalhistoriker, som i vissa fall kan vara till hjälp vid forskandet.

Förutom bilbioteket i Lovisa kan man söka sig till det Lokalhistoriska arkivet i Kuggom. Där finns allehanda olika material som är tillgängliga för allmänheten.

Också stadsarkivet står till tjänst med det material de har förvarat därstädes.

Dessa är de traditionella metoderna för släktforskning, men i och med Internet och datorisering har en massa äldre dokument också digitaliserats. I Finland är största delen av dessa digitala samlingar öppna och gratis tillgängliga för hela allmänheten.

Länkar till olika samlingar av material:

arkisto.fi - Arkivverket i Finland / Finlands Riksarkiv
Gå till Arkivmaterial och sedan till Digitameterial eller något av de övriga arkivsamlingarna.
OBS! i Digitalmaterial lönar det sig att i första hand söka med finska sökord, och oftast utelämnande de sista bokstäverna (ex. lapinjärv istället för lapinjärvi, som inte hittar lapinjärven mm), men pröva också med svenska sökord!

digihakemisto.appspot.com - Indexering av Arkivverkets material (lättare att söka i)
Allt material är i en lång lista på välkomstsidan, upptill på sidan kan man klicka på den inledande bokstaven för att underlätta sökandet, dock kan det löna sig att bli bekant med sin webbläsarers interna sökrutiner (oftast CTRL + F för att söka på en sida).

sukuhistoria.fi - Finlands Släkthistoriska Förening har en del material som inte finns i de övriga arkiven
Denna samling av digitala material är gratis för uppgifter till ca 1860, för betalande medlemmar finns material för östra Nylands del till ca 1900.

HisKi - Genealogiska Samfundet i Finland har sammanställt ett sökbart register över kyrkans historiska böcker
HisKi är ett behändigt och snabb verktyg att anväda för att hitta personer, men kom ihåg att granska uppgifterna från de egentliga arkivuppgifterna då HisKi är en avskrift av en avskrift och därmed kan det finnas flera felskrivningar.