Pernå

Tjusterby säteri 1400-1600

Tjusterby säteri är ett av de äldsta gods i våra trakter. Det är också en av få gods där det i Finland funnits högadel under slutet av medeltiden. Tjusterby säteri i Pernå hade år 1555 konung Gustav I Eriksson (Vasa) som gäst, när han var på väg västerut på sin resa till Viborg, då var det Tönne Olofsson (Wildeman) och Brita Henriksdotter (Risbit) som agerade värdpar.

Läs mer...