Jacob af Forselles

Jakob Forsell

Angående Jakob af Forselles bragder kan man läsa i många olika böcker, men denna gång skall vi istället titta lite närmare på hans härkomst. Vid slutet av sin jordliga vandring blev Jakob Forsell adlad af Forselles och därmed upptagen i riddarkalendern, där hans ättlingar kan hittas.

Men, varifrån härstammar Jakob och hans förfäder?

Jakob var son till Henrik Jordansson från Lindkoski i Lappträsk. Henrik var det yngsta barnet i en syskonskara som innehöll åtminstone följande barn: Per, Nils, Hans, Anna, Brita och Henrik (här är alla namnen återgivna i deras nutida form). Föräldrarna hette Jordan Henriksson och Margareta Persdotter, om dessa två vet man egentligen inte mera än att under Jordans tid på hemmanet såldes det, med sex andra hemman, till adelsdamen Brita Wildeman (dotter till Arvid Wildeman från Tjusterby i Pernå) år 1642 och att Margareta dog före maken och Jordan gifte om sig med en till namnet obekant kvinna (begravd i maj månad 1690 som sexman Per Jordanssons "stiuf moder").

Per som var den äldsta sonen, född ca 1639, övertog hemmanet i Lindkoski och senare blev han även kyrkans sexman, efter honom finns en bred skara ättlingar då Pers barn och barnbarn spred sig runt i de flesta närliggande socknarna. Om de andra barnen vet man inte så mycket. Dock berättas det att Henrik, född ca 1655, redan som ung fick gå ut och sälja diverse ting och att han därmed också flyttade ut ur hemmanet som relativt ung, kanske han flyttade hemifrån under samma tid som brodern Per övertog hemgården, delning av gården kunde ej tänkas, det var inte tillåtet enligt lag och familjen var ju landbönder under den ägande adeln.

Henrik Jordansson lämnade hemmanet och uppenbarar sig en tid senare i den nygrundade staden Veckelax (Veckelax var en gammal handelsplats som nämns i urkunder redan år 1336, men fick stadsrättigheter först år 1653 av generalguvernören Per Brahe). I Veckelax gifte sig Henrik med handelsmannadottern Johanna Malm, som troligen bara var några år yngre, i motsats till andra uppgifter där Henrik vore ca 15 år äldre. Johannas födelseår är inte kontrollerat, men antagligen att 1658 är korrekt, däremot finns det på flera ställen nämnt att Henrik skulle vara född 1644, men 1655-1658 är det korrekta enligt mantalslängderna.

Henrik Jordansson som senare blev gästgivare och krögare samt rådman i Veckelax, staden som brändes ner under stora ofreden. Sonen Jakob hade fått burskap i staden före härjningen och tack vare detta kunde han vara med och övertyga kungen om att grunda en ny stad i stället för Veckelax som efter freden blivit på ryska sidan om gränsen. Den nya stadens plats diskuterades i många omgångar, men till sist blev det ett område ca 15 km väster om gränsen, som då låg vid Abborfors. Staden grundades på det gamla rusthållet Degerbys marker och kom därför att heta Degerby.

Vi känner dock idag staden som drottningstaden Lovisa, fastän drottning Lovisa Ulrika aldrig själv besökt staden. jakob Forsell blev stadens första borgmästare.

För mera intressanta lässtunder om Jakob rekommenderar jag Anders Allardts "Stömfors sockens historia", Olle Siréns "Lovisa stads historia" och "Sissi-Jaakko" av Gösta Kjellin.

- Tom Olander