Sommarbilder från Östra Nyland 2013

Föreningens ordförande har fotograferat olika motiv runtom den östnyländska miljön under sommaren. Bilderna som valts ut här symboliserar alla på sitt egna sätt hur de gångna tiderna, då våra anfäder slet tungt, syns än idag i vår närmiljö. Alla bilder kunde förtjäna en egen berättelse, korna som källan till mjölken och osten, hästarna som det främsta och förnämsta djuret på gårdarna, kyrkan som den andliga samlingsplatsen, ån som kraftkälla till kvarnar och bruk, smeden som den viktigaste hantverkaren i byarna, herrgårdarna som föregångare inom rationaliseringen av jordbruket, ståndspersonernas ståtliga slott som statussymboler, rådhuset som mötesplats för stadens fäder osv.

Ja, vi kan hitta intressant lokalhistoria överallt i vår hembygd. Öppna ögonen och begrunda din omgivning. Hembygden är och består som en viktig del hos oss människor, låt oss värna om den. Den aktuella nutiden kommer inom kort att vara en del av historian, hoppas våra beslutsfattare också förstår denna sak.

Men, njut nu av det vackra östnyland.